Category Archives: Ekonomia

Pożyczki bez BIK dla zadłużonych – warunki

Osoby zadłużone również czasem muszą skorzystać z pożyczki. Niektóre firmy pozabankowe udostępniają pożyczki bez BIK dla zadłużonych. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby skorzystać z takiej oferty? Oczywiście należy w tym celu wypełnić odpowiedni wniosek i podać swoje dane. Konieczne będzie

Jak znaleźć dobre pożyczki online bez BIK BIG KRD?

Wybór dobrej oferty firmy pożyczkowej jest bardzo ważny. Przy poszukiwaniu najlepszego rozwiązania trzeba zwrócić uwagę na czynniki takie jak dostępna suma pożyczki oraz wysokość oprocentowania. Bardzo istotną informacją są także konsekwencje w przypadku przekroczenia terminu spłaty zobowiązania. Oczywiście nikt nie

Zubożenie klasy robotniczej

Zubożenie klasy robotniczej (pauperyzacja), tendencja istniejąca w ustroju kapitalistycznym i wynikająca z jego immanentnych praw ekonomicznych, zwłaszcza z działania absolutnego, ogólnego prawa kapitalistycznej akumulacji (akumulacji kapitalistycznej ogólne prawo). Tendencję tę Marks sformułował następująco: „Im większe Jest bogactwo społeczne, im większy

Złote punkty

Złote punkty, granice, do jakich w systemie waluty złotej dopuszczalne są odchylenia kursów walut obcych w dół i w górę od parytetu złota. Pojęcie „z.p.” powstało w warunkach obiegu monet złotych, gdy z.p. były określane przez koszty przesyłek tych monet

Zbiory

Zbiory, iloczyn plonu przez powierzchnię zasiewu danego ziemiopłodu. Powierzchnia zasiewów ustalana jest dla gospodarstw indywidualnych na podstawie czerwcowego spisu rolnego, a dla gospodarstw uspołecznionych — na podstawie sprawozdawczości.

Zasoby naturalne

Zasoby naturalne (zasoby przyrody, bogactwa naturalne), użyteczne dla człowieka naturalne składniki (elementy) środowiska geograficznego (przyrody); należą do nich użyteczne w określonych warunkach, czasie i miejscu złoża minerałów, zasoby wodne, glebowe, roślinne i zwierzęce, formy terenu, warunki klimatyczne (warunki cieplne, opady,

Zaopatrzenie pozarynkowe

Zaopatrzenie pozarynkowe, prowadzona przez sklepy i magazyny sprzedaż dostarczonych na rynek towarów po cenach detalicznych przeznaczanych dla Instytucji, organizacji społecznych i rzemiosła. Z.p. stanowi różnicę między całą ilością towarów przeznaczonych do sprzedaży na rynku po cenach detalicznych a ilością towarów

Zabezpieczenie społeczne

Zabezpieczenie społeczne, łączna nazwa na określenie tych wszystkich urządzeń publicznych, których zadaniem jest zabezpieczenie obywateli przez odpowiednie świadczenia społeczne przed ujemnymi następstwami utraty lub ograniczenia możliwości zarobkowania oraz zwiększonych obciążeń rodzinnych. W tak pojęty zakres z.s. wchodzi profilaktyka zdrowotna i

Wzrost gospodarczy

Wzrost gospodarczy, stałe zwiększanie wielkości gospodarczych, dotyczących przede wszystkim sił wytwórczych, dochodu narodowego i konsumpcji społeczeństwa w określonym typie stosunków produkcji. Wzrost sił wytwórczych (obejmujących środki produkcji i siłę roboczą) jest niezbędnym dla prezydiów rad powiatowych (miejskich), które na ich

Wymiana dwustronna

Wymiana dwustronna (bilateralna), wymiana handlowa, zakładająca konieczność zrównoważenia obrotów między dwoma krajami. Występuje w warunkach ograniczeń dewizowych lub bilateralnych umów kontyngentowych (kontyngenty przywozowe i wywozowe), jeśli przewidują one zrównoważenie obrotów między partnerami. W.d. hamuje rozwój obrotów i ogranicza korzyści ze